IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie organizują wspólnie w dniach 6-9 kwietnia 2017 r. w Kielcach IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawodnicy reprezentujący poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.
W dniu 6 kwietnia 2017 roku w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup(I runda Mistrzostw).
Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 7-8 kwietnia 2017 roku w Hali Legionów ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce (zawody w tej hali rozgrywa również Vive Tauron Kielce – zwycięzca Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z 2016 roku).
Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 9 kwietnia 2017 roku do godziny 12.00 (po śniadaniu).

Uczestników IX Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu- (zał. nr 1 – WYCIĄG Z REGULAMINU IX Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2017)

Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto OIRP w Kielcach nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem: „IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2017 r.
Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne Izby obejmujące m.in. :
– listę zawodników,
– ilość osób towarzyszących,
– dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw (imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu)

prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: izba@oirpkielce.pl korzystając z formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2).
Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2017 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.
Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 800,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych.
Każdy zawodnik przystępujący do Rozgrywek zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika zawodów” wg wzoru w załączeniu ( załącznik nr 3 do zawiadomienia)
Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

UWAGA!!!
Mając na względzie ograniczoną liczbę zarezerwowanych miejsc hotelowych o udziale w w/w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania ww. imprezy w przypadku małej ilości drużyn zgłoszonych do uczestnictwa w zawodach.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego.
Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk – nr tel. 788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl

Załączniki do pobrania

Zobacz także