II Tydzień Akademicki – Radca Prawny na Twojej Uczelni! – podsumowanie

Inspirujące wystąpienia, liczne spotkania, a także odpowiedzi na nurtujące studentów pytania – to wszystko i wiele więcej działo się podczas II Tygodnia Akademickiego – Radca Prawny na Twojej Uczelni.Od początku kwietnia do połowy maja radcy prawni i aplikanci radcowscy dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, odkrywając przed studentami różnorodne aspekty wykonywania zawodu. Spotkania odbyły się na kilkunastu uczelniach w całej Polsce.

Ze studentami spotkało się łącznie kilkudziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich z poszczególnych Okręgowych Izb. Spotkania ze studentami miały na celu przybliżenie zawodu radcy prawnego oraz zachęcenie do podjęcia kariery zawodowej w tym kierunku.

Podczas kilkudziesięciu prelekcji, przedstawiciele naszego samorządu  przybliżali studentom specyfikę funkcjonowania zawodu radcy prawnego, dzieląc się swoim doświadczeniem,  wyjaśniając często kluczowe dla młodych ludzi informacje, które nie są łatwe do znalezienia na własną rękę. Spotkania te nie tylko umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także stworzyły okazję do nawiązania kontaktów i budowania relacji między przyszłymi prawnikami a samorządem radcowskim. To ważne wydarzenie wpisuje się w nasze dążenie do zapewnienia studentom możliwości rozwijania się nie tylko naukowo, ale także praktycznie, przygotowując ich do przyszłej kariery zawodowej.

Spotkania obywały się stacjonarnie oraz online. Studenci pytali o  kwestie związane z etyką zawodową, zarobkami radców, a także szerokim spektrum możliwości, jakie oferuje zawód. Nasze koleżanki i nasi koledzy z samorządu, stanęli na wysokości zadania, odpowiadając na wszystkie pytania.

Wydarzenie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich z Okręgowych Izb. Podziękowania należą się również władzom uczelni i pracownikom naukowym poszczególnych szkół wyższych, którzy wykazali się życzliwością i otwartością, goszcząc nas w progach ośrodków akademickich.

Szczere podziękowania kierujemy do wszystkich prelegentów za ich pasję i zaangażowanie oraz do studentów za aktywny udział i dociekliwe pytania. To dzięki Wam II Tydzień Akademicki okazał się takim sukcesem!

Zobacz także