Stawki pełnomocników z urzędu i wyboru właśnie zostały zrównane. KIRP prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat dalszych działań w kwestii stawek.

21 maja br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru. Zmiany wejdą w życie 5 czerwca. Samorząd radcowski przypomina o koniecznych kolejnych zmianach w tym obszarze i dyskutuje na ich temat z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zrównanie stawek to spełnienie wyrażanego od wielu lat postulatu środowisk prawniczych. Ta decyzja jest tylko usunięciem z systemu prawnego rozwiązań, które były oczywiście niekonstytucyjne. Resort sprawiedliwości nie uwzględnił natomiast zgłaszanych od dawna przez środowiska prawnicze postulatów, które rozwiązywałyby problem urealnienia wysokości stawek czy mechanizmów ich waloryzacji – zwraca uwagę Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Dlatego KIRP podtrzymuje dialog z Ministerstwem w tej sprawie.

O postulatach środowiska radcowskiego rozmawiano podczas zorganizowanego 23 maja spotkania Prezesa KRRP z Jackiem Różyckim, który 17 maja br. otrzymał z rąk ministra Adama Bodnara powołanie na nowo utworzone stanowisko Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. określenia zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata oraz radcę prawnego ustanowionych z urzędu.

Podczas spotkania Prezes KRRP przypomniał, że po zrównaniu stawek najważniejszym wyzwaniem pozostaje przeanalizowanie, a następnie wdrożenie innych mechanizmów regulujących kwestie wynagrodzeń pełnomocników z urzędu, a przy tej okazji także pełnomocników z wyboru. Chodzi m.in. o: urealnienie stawek wynagrodzenia za wykonywaną przez profesjonalnych pełnomocników pracę uwzględniające rzeczywisty nakład ich pracy czy ponoszony ciężar odpowiedzialności; zapewnienie stabilności projektowanych regulacji m.in. poprzez wprowadzenie do systemu prawnego mechanizmu automatycznej waloryzacji stawek wynagrodzenia, w oparciu o ustalony, ekonomicznie uzasadniony wskaźnik; uregulowanie zasad odrębnego ustalenia i rozliczenia wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w danej instancji lub ustalenia zasady zaliczkowania tego wynagrodzenia lub jego ustalania za konkretne czynności procesowe oraz finansowanie kosztów świadczenia pomocy prawnej udzielanej z urzędu w każdym przypadku przez Skarb Państwa. W rozmowie podnoszono również kwestię wynagradzania radców prawnych pełniących funkcję kuratorów w różnych rodzajach spraw poprzez zrównanie sposobu jego ustalania z rozwiązaniami projektowanych regulacji.

Zobacz także