Informacja na temat Spotkania Prezesów Adwokatur Europy Środkowo-Wschodniej

Berlin, 2 listopada 2018 roku

W słoneczny piątek 2 listopada w siedzibie Adwokatury Niemieckiej mieszczącej się w centrum dawnego Berlina Wschodniego przy ul. Littestrasse 9, nieopodal siedziby Sądu Miejskiego Berlin-Mitte, odbyło się spotkanie, na którym stronę polską reprezentowali Wiceprezes KRRP Michał Korwek i członek Prezydium KRRP Bartłomiej Tkacz oraz Wiceprezes Adwokatury Piotr Kardas. Na spotkaniu były reprezentowane w osobach Prezesów lub Wiceprezesów samorządy prawnicze z Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier oraz gospodarzy.

Podczas  dyskusji poruszane były tematy dotyczące prawników świadczących pomoc prawną wewnątrz firm (in house) i zmian, jakie w tym zakresie zachodzą na rynkach niemieckim i węgierskim. Ponadto istotna część dyskusji poświęcona była mediacji, tutaj case study obejmowała zarys  koncepcje rozwoju mediacji w Słowenii. Na tym tle scharakteryzowana została istniejąca od niedawna w Niemczech instytucja Ombudsmana, działającego przy izbie niemieckiej, w zakresie rozpatrywania przez niego sprawa na linii klient-profesjonalny pełnomocnik.

Omawiana była ponadto sytuacja na Węgrzech oraz w Polsce w związku z wprowadzanymi w tych krajach reformami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie prowadzonej dyskusji pojawił się bardzo istotny wątek dotyczący zabezpieczenia społecznego (emerytalnego) prawników w poszczególnych krajach. Prezes Adwokatury Niemieckiej Urlich Wessels wskazał na mocne punkty obowiązującego w tym zakresie w Niemczech systemu, poddając też pod rozwagę pewne elementy wymagające udoskonalenia. Pozostali uczestnicy konferencji przyznali, że ta jakże ważna kwestia nie znajduje u nich niestety, aż tak rozwiniętej formuły jak w Niemczech, gdzie adwokaci posiadają własny system ubezpieczeń emerytalnych, zwalniający z obowiązku odprowadzania składek na powszechny system emerytalny.

Na koniec spotkania Prezes Adwokatury Słoweńskiej Roman Zavrsek zaprosił na kolejne spotkanie w przyszłym roku do Lubljany, co zostało przyjęte gromkimi brawami. Natomiast Prezydent Adwokatury Chorwackiej serdecznie zaprosił także do Zagrzebia, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie po Lubljanie.

Należy w tym miejscu wyrazić najwyższe słowa uznania dla gospodarzy spotkania w Berlinie za starania i organizację. Odbyło się ono w koleżeńskiej, niezwykle sympatycznej i serdeczniej atmosferze, co umożliwia bezpośrednią wymianę opinii i realnie buduje wspólnotę prawników europejskich.

r.pr. Bartłomiej Tkacz
Członek Prezydium KRRP

Zobacz także