Informacja od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie składania skarg

Szanowni i Państwo,
Radczynie i Radcy Prawni,

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje o istotnej zmianie zakomunikowanej przez Sekretarz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącej składania skarg.

Zmiana dotyczy bezpośrednio składających skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i ich przedstawicieli lub pełnomocników. Wprowadza krótszy okres – czterech miesięcy, następujący po dacie ostatecznego orzeczenia krajowego, w którym należy wnieść skargę do Trybunału.

Nowa regulacja została zapisana w Protokole nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który wszedł w życie 1 sierpnia 2021 r. po podpisaniu i ratyfikowaniu go przez 47 państw członkowskich Rady Europy. Przepis obowiązuje od 1 lutego 2022 roku.

Warto podkreślić, iż nowy termin nie działa wstecz. Zgodnie z art. 8 stanowiącym, że wprowadzona nowa regulacja nie ma zastosowania do skarg, w odniesieniu do których ostateczna krajowa decyzja została podjęta przed zastosowaniem nowej zasady.

Jednocześnie przypominamy, że niedotrzymanie nowego terminu wniesienia skargi w okresie czterech miesięcy po dacie ostatecznego orzeczenia krajowego spowoduje, że wniosek będzie niedopuszczalny.

Oryginalna informacja z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zobacz także