Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego: 3-7 sierpnia 2020 r.

Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady

W środę 5 sierpnia br. odbyło się cotygodniowe spotkanie członków Prezydium KRRP na platformie ZOOM, podczas którego omawiano sprawy bieżące.

  

Działania Legislacyjne

  • W związku z planowanym na 6-8 listopada br. XII Krajowym Zjazdem Radców Prawnych, w którym weźmie udział ok. 400 osób, w dniu 3 sierpnia br. Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego o dokonanie interpretacji przepisów rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: rozporządzenie) zawartych w rozdziale czwartym zatytułowanym „Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności”. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia do odwołania zakazane jest organizowanie zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
  • W dniu 4 sierpnia 2020 r.  skierowano pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zawierające uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu.

Doskonalenie Zawodowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego pracuje nad wzbogaceniem oferty doskonalenia zawodowego. Obecnie radcowie prawni mogą skorzystać z 37 szkoleń e-learningowych. W załączeniu prezentujemy tematykę szkoleń e-learningowych, ich autorów, punktację, jak również liczbę radców prawnych, którzy skorzystali z tej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Integracja środowiskowa

Zapisy na XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa  Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie, zaplanowane w Gdyni na 20-23 sierpnia 2020 r. zostały przedłużone do 13 sierpnia br. Więcej informacji o jednym z flagowych wydarzeń w naszym samorządzie, które w tym roku organizowane jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa, znajdą Państwo pod linkiem: https://kirp.pl/xix-ogolnopolskie-mistrzostwa-radcow-prawnych-i-aplikantow-w-tenisie/

Działania medialne w okresie 1-7 sierpnia 2020 r.

Media tradycyjne

  • Egzamin zawodowy 2020 – wysoka zdawalność mimo pandemii, Rzeczpospolita, 2.08.2020.

… i media społecznościowe

  • W ostatnim tygodniu dotarliśmy z informacjami na portalu Faecebook do 61 191 osób, co stanowi wzrost o 14 % w stosunku do poprzedniego tygodnia.
  • Blisko 3000 internautów zareagowało na nasze informacje, komentując je, udostępniając dalej lub reagując za pomocą emotikonów, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do ub. tygodnia.
  • Aktywność czytelników jest stała i osoby te reagują w sposób różnorodny, co obrazuje poniższy wykres.
  • Obecnie stroną na portalu Facebook śledzi 42 266 osób.

Zobacz także