Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6 -10 lipca 2020 r.

Mijający tydzień otworzyliśmy Dniem Radcy Prawnego, który przypada na 6 lipca, czyli dzień uchwalenia ustawy o radcach prawnych.

Nasza aktywność koncentrowała się na bieżącej samorządowej pracy. W jej centrum były przede wszystkim zagadnienia dotyczące tegorocznych wyborów w naszym samorządzie – bezpieczne i optymalne, w kontekście pandemii koronawirusa, ich przeprowadzenie podczas zebrań rejonowych i okręgowych.

Zaproponowaliśmy też dwa kolejne szkolenia e-learningowe i przeprowadziliśmy webinarium dotyczące wyceny zleceń kancelarii i negocjowania stawek. Tematyka proponowana podczas spotkań ma na celu przede wszystkim przekazywanie wiedzy naszym Koleżankom i Kolegom, która będzie umacniać ich, jako radców prawnych, na rynku usług prawniczych.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie naszych działań podejmowanych w ostatnim tygodniu, które mimo rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego nie słabną.

O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6-10 lipca 2020 r.

Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady

W ostatnim tygodniu na platformie ZOOM odbyły się następujące spotkania:

 • 07.2020 – spotkanie Komisji Integracji
 • 07.2020 – spotkanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
 • 07.2020 – spotkanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
 • 07.2020 – spotkanie konsultacyjne członków KRRP w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19.
 • 07.2020 – spotkanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
 • 07.2020 – spotkanie członków Prezydium KRRP w sprawach bieżących

Działania legislacyjne

Wybory w samorządzie radców prawnych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji opracował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19. Projekt przewiduje modyfikację niektórych terminów przewidzianych w uchwale Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, a także wprowadza w niektórych przypadkach komunikację elektroniczną tj. dokonywanie doręczeń i wezwań na adres e-mail. Proponowane rozwiązania byłyby fakultatywne i mogłyby mieć zastosowanie w okręgowych izbach radców prawnych, które nie zakończyły jeszcze zebrań rejonowych i nie podjęły uchwały o zwołaniu zgromadzeń.

Projekt uchwały był przedmiotem dyskusji członków Krajowej Rady w środę 8 lipca br.

Doskonalenie Zawodowe

Webinaria dla radców prawnych

W poniedziałek 6 lipca odbyło się webinarium konsultacyjne: Wycena zleceń kancelarii. Jak określić i wynegocjować dobrą stawkę?, które poprowadził prof. Ryszard Sowiński.

W spotkaniu wzięło udział 150 osób. Po webinarium przeprowadzono badanie satysfakcji i wyniki zobrazowane są poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia e-learningowe

We wtorek 7 lipca br. uruchomiono dwa nowe szkolenia na platformie e-learningowej KIRP:

 • Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski – 9pkt
 • Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych – dr hab. Piotr Rylski –7pkt

                                  

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Działania medialne w okresie 1-10 lipca 2020 r.

Media tradycyjne…

 • Swoboda, ale z ograniczeniami, Gazeta Prawna, 8.07.2020
 • Maria Ślązak prezydentem AEA-EAL na kolejną kadencję, prawo.pl, 6.07.2020
 • Albert Kuźmiński: Ile jest troski w trosce o demokracje w samorządzie prawniczym, Rzeczpospolita, 1.07.2020

i społecznościowe

To były aktywne dni w mediach społecznościowych.

Zasięg informacji w porównaniu do poprzedniego tygodnia był o 9% większy.

Informacje publikowane na Facebooku dotarły do 117 181 osób.

Wzrosła również liczba osób, które śledzą informacje publikowane przez samorząd na Facebooku. Wzrost liczby osób śledzących informacje, w porównaniu do ubiegłego tygodnia, wyniósł 438%.

Najpopularniejszym postem był wpis dotyczący święta radcy prawnego, który dotarł do 63 717 osób.

 

Kolejną informacją budzącą zainteresowanie był komunikat na temat webinarium, które odbędzie się 20 lipca, a dotyczyć będzie bezpieczeństwa komunikacji radcy prawnego.

Wezmą w nim udział autorzy „Księgi bezpieczeństwa” mec. Maciej Gawroński, mec. Grzegorz Sibiga i mec. Karol Wątrobiński.

 

Zobacz także