IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach w Kazimierzu Dolnym

Do 31 grudnia istnieje możliwość rejestracji na IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich, które odbędą się w dniach 6-8 stycznia 2023 r. Krajowa Rada Radców Prawnych objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oraz rezerwacji miejsc w Domu Dziennikarza należy dokonać elektronicznie na adres e-mailowy: kazimierz.mistrzostwa2023@gmail.com. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, po 31 stycznia 2023 r. Organizatorzy nie gwarantują udziału w Mistrzostwach.

Zawody odbędą się w Domu Dziennikarza przy ul. Małachowskiego 17 w Kazimierzu Dolnym. Udział w nich mogą wziąć lekarze medycyny i lekarzy stomatolodzy, farmaceuci, prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy, komornicy i pracownicy naukowi), osoby zaproszone przez organizatorów (po akceptacji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw), członkowie rodzin lekarzy i prawników oraz inne osoby towarzyszące.

Warunkiem udziału w IX Ogólnopolskich Mistrzostwach Lekarzy i Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, podpisanym zezwoleniem na wykorzystanie wizerunku oraz wniesienie stosownej opłaty startowej w wysokości:

  • 100 zł – osoby dorosłe,
  • 50 zł – dzieci,
  • 70 zł – osoby towarzyszące.

Celem zawodów jest wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy i Mistrza Polski Prawników w szachach na 2023 r., a także najlepszej izby lekarskiej i prawniczej w szachach na zbliżający się rok.

Patronat honorowy nad mistrzostwami, oprócz Krajowej Rady Radców Prawnych, objęły również Naczelna Izba Lekarska, Lubelska Izba Lekarska oraz Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny. Organizatorami wydarzenia są Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie i Stowarzyszenie Szachistów SZACHPOL w Łukowie.

Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie wydarzenia (w załączeniu).

Załączniki do pobrania

Zobacz także