Jakość świadczonych usług prawnych – opracowanie CCBE

Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych, przyjętego przez Komitet Sterujący CCBE. Omówiono w nim doświadczenia oraz wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. W zamyśle autorów dokument powinien stanowić inspirację, ponieważ przedstawiono w nim szereg przykładów oraz podkreślono szeroki zakres działań, które można podjąć w tym zakresie.

Omówiono także podstawowe aspekty wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono  uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

Opracowanie jest wynikiem prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy r. pr. Joanna Wisła-Płonka – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał udział r. pr. Dariusz Gibasiewicz – Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

2021.09.15_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA

Zobacz także