Joanna Wisła-Płonka Przewodniczącą Komitetu CCBE ds. prawników europejskich

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Prezydencji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Europy CCBE radca prawny Joanna Wisła-Płonka została wybrana na Przewodniczącą Komitetu CCBE ds. prawników Europejskich. Kadencja rozpoczyna się dzisiaj tj. 22 stycznia 2021 r.

Komitet CCBE ds. prawników europejskich (ang. EU Lawyers Committee) jest jednym z kilkunastu komitetów specjalistycznych funkcjonujących w ramach Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE – największej organizacji prawniczej w Europie. Komitet zajmuje się sprawami dotyczącymi bezpośrednio prawników – przygotowuje wytyczne i zalecenia, które mają na celu ułatwienie swobodnego przepływu prawników. Zajmuje się problematyką wynikającą m.in. ze stosowania dyrektyw dotyczących prawników (dyrektywa 77/249/EWG w sprawie swobody świadczenia usług, dyrektywa 98/5/WE mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych, dyrektywy 2005/36/WE zmienionej dyrektywą 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), zapewnia wiedzę ekspercką w przypadku różnorodnych inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu prawnika w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące prac Komitetu ds. prawników europejskich dostępne są na stronie internetowej CCBE . Informacje o CCBE dostępne są na stronie internetowej KIRP .

Joanna Wisła-Płonka wykonuje zawód radcy prawnego, jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkich sukcesów.

Zobacz także