Jutro egzamin wstępny na aplikację radcowską

Kandydaci na aplikanta radcowskiego 24 września będą zdawać egzamin wstępny na aplikację. Do egzaminu dopuszczonych zostało 2905 osób. – Wszystkim kandydatom zdającym jutro egzamin życzę powodzenia. Mam nadzieję, że z większością z nich wkrótce spotkamy się na zajęciach – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Egzamin sprawdzi wiedzę kandydata na aplikanta radcowskiego z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru złożony ze 150 zamkniętych pytań. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 100 pytań otworzy kandydatom drogę do przyszłej kariery zawodowej. Zdający, którzy otrzymają z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnieni – w okresie dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

– Wszystkim kandydatom zdającym jutro egzamin życzę powodzenia. Mam nadzieję, że z większością z nich wkrótce spotkamy się na zajęciach – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

W tym samym terminie swoich sił podczas egzaminu wstępnego będą próbować także kandydaci na aplikacje: adwokacką, notarialną i komorniczą.

Jak pokazują statystyki – od lat największą popularnością cieszy się jednak aplikacja radcowska. To efekt wysokiego poziomu merytorycznego i praktycznego szkolenia oraz uniwersalności zawodu radcy prawnego. Wypracowana przez lata jakość aplikacji radcowskiej wynika z faktu, że przedstawiciele samorządu radcowskiego zdają sobie sprawę, że jednym z jego podstawowych zadań jest szkolenie aplikantów, a celem aplikacji radcowskiej – przygotowanie aplikanta do należytego i  samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

– Zmiany rynkowe wymagają od nas także zmian w programie aplikacji. Główny cel, który nam przyświeca, to jeszcze mocniejsze zmniejszenie liczby prowadzonych wykładów na rzecz bezpośrednich ćwiczeń. Wychodzimy z założenia, że każdy aplikant jest magistrem prawa, czyli ma wiedzę podstawową, teoretyczną, wyniesioną z sal uniwersyteckich. Na aplikacji powinniśmy ją tylko w jakiś sposób zweryfikować i utrwalić poprzez praktyczne podejście do nauki wykonywania zawodu w przyszłości. A to można zrobić tylko poprzez praktykę, czyli kazus, kazus i jeszcze raz kazus. W tym kierunku rozwijamy aplikację – mówi Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, nadzorujący aplikację.

 

Zobacz także