Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Bieżąca działalność Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, projekt zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, projekty w obszarze edukacji prawnej oraz kwestie związane z dalszą celebracją roku jubileuszowego samorządu radców prawnych były najważniejszymi tematami wideospotkania Prezydium KRRP, które odbyło się 20 września.

Posiedzenie rozpoczął Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła aktualną informację o działaniach realizowanych przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. W szczególności poinformowała o stanie realizacji umowy trójstronnej zawartej pomiędzy KIRP, Stowarzyszeniem Dialog a Norwegian Refugee Council w przedmiocie dotowania działań w obszarze wsparcia prawnego osób dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Poinformowała również o umowie z agencją Performace Labs, nieodpłatnie wspierającą działania Centrum poprzez stworzenie materiałów mediowych i ich promocję w internecie, oraz o umowie zawartej z Alior Bankiem, której przedmiotem jest nieodpłatne udostępnienie lokalu na potrzeby działalności Centrum.

Kolejnym referowanym przez Wiceprezes Gibułę tematem był stan przygotowań do posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych oraz spotkania z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych I-XI kadencji. Wydarzenie odbędzie się 28-29 października br. w Katowicach i jest związane z obchodami jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych.

Kwestie stanowiska Prezydium KRRP wobec projektu zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji omówił Wiceprezes KRRP, Ryszard Ostrowski, przedstawiając wypracowaną przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opinię w przedmiotowej sprawie. Po przeprowadzeniu dyskusji Prezydium KRRP zdecydowało, że opinia przygotowana przez OBSiL zostanie przekazana do Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Następnie Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Na posiedzeniu omówiono także założenia, harmonogram i stan przygotowań do Turnieju Wiedzy o Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., który zostanie rozegrany na przełomie września i października br. Finał konkursu obędzie się w Sejmie RP 17 października. Temat referowali Wiceprezesi KRRP Ewa Gryc-Zerych i Zbigniew Tur.

Omówione projekty uchwał zostały poddane głosowaniu zdalnemu. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło 11 uchwał.

Zobacz także