Kampania społeczna „Państwo bez tortur”

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z partnerami – Krajową Izbą Radców Prawnych, Naczelną Radą Adwokacką, Radą Europy, ODIHR OBWE, Stowarzyszeniem Zapobiegania Torturom (Association for the Prevention of Torture) oraz Kantar Millward Brown – prowadzi  kampanię społeczną pod hasłem „Państwo bez tortur”.

Materiały można pobrać ze stron:

https://www.rpo.gov.pl/content/Informacje-dla-ofiar-i-swiadkow-tortur    (1 infografika – poradnik dla ofiar/świadków tortur)

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/metodologia-pracy-kmpt    (1 infografika – metodologia pracy KMPT)

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panstwo-bez-tortur-kampania  (3 infografiki – poniżające traktowanie, nieludzkie traktowanie, tortury w orzecznictwie ETPCz)

Zobacz także