Kancelaria w chmurze – korzyści i ryzyko

Czym jest chmura, jakie ryzyko wiąże się z wdrożeniem rozwiązania chmurowego w kancelarii prawnej, czy jest ono zgodne z RODO i jak zabezpieczyć się przed utratą danych. To tylko kilka pytań, na jakie odpowiadali prelegenci na konferencji „Chmura w kancelarii prawnej czy kancelaria prawna w chmurze?”, zorganizowanej 20 czerwca przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych pod patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

 – Nie sposób nie zauważać nowych rozwiązań technologicznych i radcowie prawni muszą nadążać za zmianami. Przede wszystkim jednak musimy wiedzieć, czy chmura jest bezpieczna i czy zasada poufności jest gwarantowana przez tych, którzy te chmury oferują – powiedział, witając uczestników Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
I to zasadnicze pytanie wracało wielokrotnie. O bezpieczeństwie rozwiązań chmurowych, ale także korzyściach z ich wdrożenia i wyzwaniach stojących przed kancelariami, które już je zastosowały lub zamierzają mówili praktycy IT oraz prawnicy.
Adam Kotarbiński, Partner kancelarii Magnusson, oraz Wioletta Kulińska, Assiociate z kancelarii Magnusson, przekonywali, że chmura zwiększa efektywność i wydajność pracy – zapewnia nowe, doceniane przez klientów, możliwości komunikacji (nie tylko pocztę, ale też łatwą w obsłudze wideokonferencję), wygodną wymianę dokumentów i dostęp do nich z każdego miejsca, gdzie jest Internet poprzez różne urządzenia (komputer, telefon, tablet), skuteczniejsze wykorzystanie czasu pracy dzięki pracy zdalnej, szybsze działanie (VDR, duże pliki) i kontrolę kosztów.
O tym, że chmura zapewnia większe bezpieczeństwo danych niż lokalne infrastruktury IT,  przekonywał Marek Laskowski, dyrektor działu IT w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Zanim jednak kancelaria zdecyduje się na transfer danych do chmury, powinna jego zdaniem „dobrze ocenić ryzyko, bo stuprocentowe bezpieczeństwo nie istnieje”.
Z kolei Michał Jaworski, członek zarządu i dyrektor ds. innowacji technologicznych Microsoft, zapewniał, że wszystkie dane w chmurze są szyfrowane zarówno na poziomie spoczynku, jak i podczas ich tranzytu, a sposób ich szyfrowania kancelaria może przyjąć od dostawcy chmury albo stworzyć swój własny. Nie wszystkie dane natomiast można umieszczać w chmurze – tego rozwiązania nie stosuje się w przypadku informacji niejawnych.
Konferencję poprowadziły r. pr. Joanna Daniłowicz i r. pr. Aneta Pacek-Łopalewska z OIRP Warszawa, od kilku lat angażujące się obok pracy zawodowej w projekty technologiczne oraz zajmujące się wspieraniem prawników we wdrażaniu technologii. Konferencja prowadzona była w nowej formule Q&A – podczas każdego panelu radcowie prawni mogli zadawać prelegentom pytania dotyczące szczególnie interesujących ich kwestii oraz brać czynny udział w dyskusji. Rozwiązanie to zostało przez uczestników bardzo dobrze ocenione, co miało odzwierciedlenie także w dużej liczbie zadanych pytań. W wydarzeniu wzięło udział około 140 radców.
– Chcemy po tej konferencji przygotować dla radców wytyczne precyzujące, jakie warunki musi spełniać dostawca chmury i kancelaria dla zapewnienia bezpieczeństwa danych – powiedział po konferencji Włodzimierz Chróścik, przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KIRP, dziekan Rady OIRP w Warszawie. – Konferencje o wykorzystaniu nowych technologii w pracy radcy prawnego będą cykliczne, kolejną już planujemy.

Więcej na temat wykorzystania chmury w kancelarii będzie można znaleźć w lipcowo-sierpniowym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

Fot. Piotr Gilarski

 

Zobacz także