Prawo dla odpowiedzialności – kongres ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w ramach Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności” przedstawiło wyniki badania „Studenci prawa w Polsce”. Krajową Izbę Radców Prawnych, od lat wspierającą studencką organizację, reprezentowała Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska, która w imieniu samorządu odebrała statuetkę z podziękowaniami za współpracę.

Tegoroczne badanie „Studenci prawa w Polsce” zostało przeprowadzone po raz dziewiętnasty. O wyrażenie opinii na temat jakości kształcenia, edukacji, aplikacji prawniczych, praktyk zawodowych, pracodawców oraz – po raz pierwszy – o społecznej odpowiedzialności biznesu zapytano studentów z 29 wydziałów prawa z 17 miast w kraju. Uzyskując 1573 odpowiedzi pobito historyczny rekord w liczbie udzielonych odpowiedzi, który od 2005 roku wynosił 1236 głosów. Warto zaznaczyć, że aplikacja radowska cieszy się największym zainteresowaniem wśród studentów prawa.

Prezentacja wyników badań stanowiła jedną z części Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności” – dwudniowej konferencji, podczas której tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu omawiana była nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych oraz środowiska prawniczego mówili między innymi o społecznej odpowiedzialności w sferze wewnętrznej, działalności na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska oraz współpracy między sektorami.

Celem organizatorów konferencji była popularyzacja wiedzy na temat odpowiedzialności i wrażliwości społecznej oraz stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii.

Zobacz także