KIRP partnerem społecznym projektu opracowania pierwszego słownika terminów prawniczych w PJM

Polski język migowy (PJM) to język, którym posługuje się kilkadziesiąt tysięcy niesłyszących Polaków. Brakuje w nim terminologii prawniczej, co sprawia, że osoby głuche narażone są na ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz potencjalne manipulacje innych uczestników obrotu prawnego. Dostrzeżenie tego problemu legło u podstaw nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych, Pracownią Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego a Instytutem Spraw Głuchych, której celem jest opracowanie pierwszego słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym. Słownik ten, odpowiednio spopularyzowany, z pewnością zwiększy bezpieczeństwo prawne osób głuchych, ułatwi prawnikom precyzyjne rozpoznanie potrzeb klientów i świadczenie pomocy prawnej oraz odegra istotna rolę w ograniczeniu wykluczenia prawnego osób posługujących się polskim językiem migowym.

Opracowaniem słownika zajmuje się kierowany przez prof. UW dr. hab. Pawła Rutkowskiego zespół Pracowni Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu naukowego zatytułowanego „Leksykografia dla społeczeństwa: słownik terminów prawniczych i medycznych w polskim języku migowym”, który otrzymał finansowanie Ministerstwa Nauki i Edukacji w programie „Nauka dla społeczeństwa”.

Zobacz także