KIRP partnerem społecznym projektu opracowania pierwszego słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza do udziału w spotkaniu poświęconym realizacji projektu Leksykografia dla społeczeństwa: słownik terminów prawniczych w polskim języku migowym”, które jest elementem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Badania nad polskim językiem migowym (PJM) i g/Głuchotą 3: Terminologia specjalistyczna”. Konferencja odbędzie się 28 listopada w Warszawie.

Głusi każdego dnia są stronami czynności prawnych w obrocie gospodarczym, sądowym i administracyjnym. Wielu radców prawnych z codziennej praktyki wie, z jak dużymi problemami wiąże się udzielanie im pomocy prawnej. Powodem tej sytuacji są, między innymi, istotne braki terminologii prawniczej w polskim języku migowym, które narażają osoby głuche na ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz potencjalnych manipulacji innych uczestników obrotu prawnego.

Dostrzeżenie tego problemu legło u podstaw nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych, Pracownią Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego a Instytutem Spraw Głuchych, której celem jest opracowanie pierwszego słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym. Słownik ten, odpowiednio spopularyzowany, z pewnością zwiększy bezpieczeństwo prawne osób głuchych, ułatwi prawnikom precyzyjne rozpoznanie potrzeb klientów i świadczenie pomocy prawnej oraz odegra istotna rolę w ograniczeniu wykluczenia prawnego osób posługujących się polskim językiem migowym.

Opracowaniem słownika zajmuje się kierowany przez prof. UW dr. hab. Pawła Rutkowskiego zespół Pracowni Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu naukowego zatytułowanego „Leksykografia dla społeczeństwa: słownik terminów prawniczych i medycznych w polskim języku migowym”, który otrzymał finansowanie Ministerstwa Nauki i Edukacji w programie „Nauka dla społeczeństwa”.

Efektem projektu będzie multimedialny słownik zawierający około tysiąca haseł (co oznacza kilka tysięcy filmów z nagraniami tekstów migowych). Hasła wraz z pełną bazą filmów hasłowych
i przykładowych, które powstaną w ramach projektu, zostaną udostępnione do pobrania na urządzenie użytkownika z możliwością ich użycia w innych aplikacjach. Podczas konferencji 28 listopada br. zostaną przedstawione rezultaty dotychczas zrealizowanych prac oraz zaprezentowana pierwsza wersja słownika.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2022 r. w godz. 10.00-18.10 w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Zobacz także