Kodeks Etyki Radcy Prawnego i Regulamin wykonywania zawodu – wydanie zbiorcze

Oddajemy w Państwa ręce zbiorcze, elektroniczne wydanie aktów prawnych kluczowych dla każdego radcy prawnego i aplikanta radcowskiego: Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu wykonywania zawodu.

– Czynimy to nie bez powodu: w 2022 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych uchwalił nowelizację Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a następnie Krajowa Rada Radców Prawnych uchwaliła znowelizowany Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r., pomogą rozstrzygnąć kolejne dylematy, jakie rodzi praktyka zawodowa na współczesnym rynku usług prawnych – wskazuje Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Zasadnicze modyfikacje Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczą:

  • informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów poprzez dostosowanie regulacji do przepisów prawa unijnego – co umożliwi korzystanie z każdej formy promocji przy jej ograniczeniu ze względu na przepisy prawa, dobre obyczaje oraz podstawowe wartości zawodowe i zasady etyki zawodowej (niezależność, tajemnica zawodowa, konflikt interesów, godność zawodu, uczciwość i rzetelność zawodowa),
  • uregulowania zasad współpracy z osobami trzecimi w obszarze informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów oraz prowadzenia regulowanej i nieregulowanej działalności prawniczej, jeżeli nie gwarantują one świadczenia usług prawniczych zgodnie z przepisami prawa lub wprowadzają modele współpracy z radcami prawnymi wywołujące szereg ryzyk dla wykonywania zawodu zgodnego z zasadami jego wykonywania i zasadami etyki zawodowej, w tym także przywrócenia zakazu dzielenia się wynagrodzeniem za świadczenie pomocy prawnej z osobami w niej nie uczestniczącymi – co ma na celu wzmocnienie ochrony interesów odbiorców usług przed nieuprawnionym wkraczaniem przez ww. osoby w sferę świadczenia pomocy prawnej zastrzeżoną dla prawniczych zawodów regulowanych, interesu publicznego, w tym wymiaru sprawiedliwości przed nadmiernym i nieuzasadnionym zgłaszaniem roszczeń oraz zapobieżenie nieuczciwym praktykom rynkowym,
  • uregulowania obszaru zajęć niedopuszczalnych (naruszających podstawowe wartości i zasady etyki zawodowej) poprzez modyfikację kryteriów oceny ich dopuszczalności, a także wprowadzenie zasad odnoszących się do ich wykonywania w tych przypadkach, gdy są one dopuszczalne oraz zajęć, które mogą być łączone ze świadczeniem pomocy prawnej (bezpośrednio z nią związanych lub jej podporządkowanych),
  • dookreślenia, co rozumie się przez konflikt interesów, wprowadzenia zasad proceduralnych związanych z zarządzeniem konfliktem interesów oraz przywrócenia zasady przypisywania konfliktu interesów w ramach wieloosobowych struktur wykonywania zawodu,
  • uregulowania zasad wykonywania czynności zawodowych w ramach grupy kapitałowej w interesie grupy kapitałowej, w tym na rzecz jej członków,
  • doprecyzowania obowiązku zawierania bezpośredniej umowy z klientem – co ma na celu wzmocnienie zaufania w relacji z radcą prawnym i przeciwdziałanie wchodzeniu w tę relację osób trzecich w sposób naruszający przepisy prawa, zasady wykonywania zawodu i etyki zawodowej,
  • zmiany standardu w zakresie prawa do krytycznych wypowiedzi lub opinii zawodowych o innych radcach prawnych przy uwzględnieniu konstytucyjnie gwarantowanej wolności wypowiedzi (warunków dopuszczalności prawa do krytyki zawodowej).

Istotne było także uporządkowanie materii regulacyjnej, polegającej na przeniesieniu części postanowień Kodeksu Etyki, których przedmiotem były kwestie techniczne bardziej związane z zasadami wykonywania zawodu niż etyki zawodowej, do Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. Stąd jego nowelizacja, dokonana w grudniu 2022 r. przez KRRP.

– W Krajowej Radzie Radców Prawnych uznaliśmy, że skoro przeważająca część radcowskiej pracy odbywa się przed monitorem komputera, a nasza biblioteka rozrasta się częściej w folderach na dysku twardym niż na kolejnych półkach, taka forma obu aktów będzie po prostu wygodna i łatwiejsza w użyciu – dodaje Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Zbiorcze, elektroniczne wydanie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Regulaminu wykonywania zawodu dostępne jest do pobrania z załącznika poniżej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także