Kolejne przedsięwzięcie samorządu w sferze edukacji prawnej

Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP r.pr. Krystyna Babiak podpisała Porozumienie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sprawie wprowadzania do tematyki zajęć dla słuchaczy UTW zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy o prawie i udziału radców prawnych jako prelegentów i animatorów na tych zajęciach.

Porozumienie stanowi uwieńczenie wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara i Prezesa KRRP r.pr. Dariusza Salajewskiego zapowiedzianej podczas Kongresu Seniora odbywanego w Chorzowie w maju br.

Podpisanie Porozumienia miało miejsce w dniu 27 września br. w siedzibie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes KRRP podpisali porozumienie jako patroni przedsięwzięcia. Bezpośrednio po akcie podpisania porozumienia miała miejsce konferencja prasowa.

Jeszcze w bieżącym roku Centrum Edukacji Prawnej KRRP uruchomi pilotażowy projekt edukacyjny na regionalnych UTW we współpracy z tymi okręgowymi izbami radców prawnych, które zgłoszą swoją gotowość zauczestniczenia w projekcie. W całym kraju działa obecnie już kilkaset Uniwersytetów Trzeciego Wieku, co docelowo stwarza ogromną możliwość dotarcia z przydatną w codziennym życiu wiedzą o prawie i potrzebie korzystania z pomocy prawnej do środowisk seniorów.

Zobacz także