Komisja Integracji KRRP ogłasza konkurs na spot filmowy “Radca prawny w czasach pandemii”

Masz pomysł na krótki film nagrany telefonem? Od dawna myślisz, żeby go zrealizować? Nie zwlekaj! Czekamy na Twoją miniprodukcję, która docelowo zostanie zaprezentowana w filmie promującym zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii koronawirusa, pokazującym naszą aktywność w pracy i w domu. Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody rzeczowe!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do wszystkich radców prawnych, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia swojego udziału będą wpisani na listę radców prawnych. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić więcej niż jeden spot.

Kiedy i w jaki sposób?

Termin składania prac konkursowych upływa 10 czerwca 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data przesłania. Wykonany spot z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs na spot filmowy KIRP” należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sito@kirp.pl wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem wpisu oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej.

Wytyczne:

Do konkuru przyjmowane są prace wykonane w różnych technikach i o dowolnej tematyce. Jedynym ograniczeniem i wymogiem jest czas – film nie może przekroczyć 30 sekund. Zadaniem konkursowym jest samodzielne nakręcenie materiału filmowego nagranego telefonem w pionie lub wykonanie zdjęcia telefonem w pionie.

Kryteria oceny:

Zebrane propozycje będą rozpatrywane przez członków Komisji Integracji KIRP, którzy wezmą pod uwagę zgodność tematu spotu z tematyką konkursu i jego założeniami, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot, kreatywność, trafność przekazu oraz wartość artystyczną i techniczną.

Co jest ważne?

Ważną cechą całego przedsięwzięcia jest pokazanie prawdziwych uczuć autorów – radców prawnych i ich najbliższych. Zależy nam, aby w przygotowanym materiale filmowym w formie wideorelacji, na ujęciach znajdowały się osoby, które są uśmiechnięte, zaciekawione, w dobrym humorze. Liczą się emocje – wywołanie zainteresowania i interakcji odbiorcy. Zamknąć film w kilkudziesięciu sekundach to nie lada wyzwanie…

Zapraszamy do udziału w konkursie. Uwolnij wyobraźnię i zmierz się z czasem!

Regulamin konkursu w załączeniu

Załączniki do pobrania

Zobacz także