Komunikat Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

W dniu dzisiejszym, tj. 9 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330). Procedowany akt normatywny przewiduje m.in. możliwość realizacji usług pocztowych przy użyciu tzw. przesyłki hybrydowej – por. art. 15zzu1–15zzu9 pierwotnego tekstu ustawy. Zaproponowany przez rząd projekt takich regulacji spotkał się z naszymi licznymi zastrzeżeniami, dotyczącymi niejasności przepisów, niezapewnienia bezpieczeństwa korespondencji oraz kolizji z szeregiem przepisów procesowych. Treść tychże regulacji uległa zmianie w toku sejmowych prac legislacyjnych.

Oczekujemy na ostateczną treść ustawy uchwalonej przez Sejm RP. W chwili obecnej pracujemy już nad stanowiskiem, które wniesiemy do Senatu RP z naszymi postulatami co do koniecznych zmian w treści tego projektu.

Zobacz także