Komunikat prasowy TSUE ws. udostępniania danych przez dostawców usług telekomunikacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym nr 123/20 z 06.10.2020 r. Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z orzeczeniami w sprawach C-623/17, C-511/18, C-512/18, C-520/18. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że przepisy krajowe, które nakładają na operatorów usług telekomunikacyjnych obowiązek przechowywania lub przekazywania danych o przemieszczaniu się oraz danych dotyczących lokalizacji użytkowników odpowiednim służbom krajowym, co ma służyć zwalczaniu przestępczości lub ochronie bezpieczeństwa narodowego nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej, stanowiąc m.in. ingerencję w prawo do prywatności.

W sytuacjach, gdy państwo członkowskie Unii Europejskiej rzeczywiście stać będzie w obliczu poważnego i realnego zagrożenia swojego bezpieczeństwa narodowego, powinno mieć ono jednak możliwość odstąpienia od obowiązku zapewnienia poufności danych telekomunikacyjnych, gwarantując w drodze środków legislacyjnych, że dane te będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to konieczne w sytuacji utrzymującego się zagrożenia. Również w odniesieniu do zwalczania przestępczości państwo członkowskie UE może przewidzieć ukierunkowane zbieranie takich danych. Ponadto, wszelkiej ingerencji w prawa podstawowe muszą towarzyszyć skuteczne zabezpieczenia, a działania mogące w te prawa ingerować powinny podlegać kontroli sądowej lub nadzorowi przez inny niezależny organ administracji publicznej.

Pełna treść komunikatu prasowego w języku angielskim znajduje się w załączeniu, dokument opublikowany został także na stronie Trybunału Sprawiedliwości tutaj.

Załączniki do pobrania

Zobacz także