Komunikat Prezydium KRRP w sprawie wniosku posłów do TK

W dniu 12 maja br. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło nadzwyczajne posiedzenie w związku ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę posłów wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą tych regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, które dotyczą zasad przynależności do samorządu zawodowego (sygn. akt. K 6/22).

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium KRRP omówili treść przedmiotowego wniosku grupy posłów. Zdecydowano o dalszym planie działania władz samorządu zawodowego radców prawnych w tej sprawie. O dalszych działaniach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.

Radcowie prawni jako profesjonalni pełnomocnicy są częścią systemu wymiaru sprawiedliwości. Pomoc prawna świadczona przez niezależnych od władz publicznych prawników jest  jedną z niezbędnych gwarancji właściwej ochrony praw podmiotowych, przy czym konstrukcja tego szczególnego instrumentu ochrony tych praw musi obejmować między innymi ustrojowe gwarancje ich niezależności. Brak wątpliwości, że środowisko zawodowe radców prawnych powinno więc zachować jedność w walce o niezależność osób wykonujących zawód radcy prawnego.

Podważenie istoty silnej samorządności prawniczych zawodów zaufania publicznego sprawi, że zawód radcy prawnego trafi w konsekwencji pod kontrolę państwa lub zostanie poddany wpływom różnych grup interesów ekonomiczno-gospodarczych. Będzie to niekorzystne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji dla obywateli i ochrony ich praw.

Poniżej znajdą Państwo:

  • link do sprawy w Trybunale Konstytucyjnym – Przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania:

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/przynaleznosc-do-izby-adwokackiej-lub-izby-radcow-prawnych-na-podstawie-kryterium-miejsca-polozenia-siedziby-zawodowej-lub-miejsca-zamieszkania

  • link do wniosku (sygnatura sprawy K 6/22):

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%206/22

  • link do publikacji na portalu prawo.pl: Szykuje się „skok” na samorządy adwokatów i radców? TK zbada konstytucyjność przepisów

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/tk-zbada-konstytucyjnosc-przepisow-o-samorzadach,515111.html

Zobacz także