Prezes KRRP na XV Krajowym Zjeździe Lekarzy

Kilkuset delegatów – lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju wybrało podczas odbywającego się w dniach 12-14 maja br. XV Krajowego Zjazdu Lekarzy nowego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Został nim Łukasz Jankowski, dotychczasowy prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. XV Krajowy Zjazd Lekarzy zdecydował też, że nowym Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej będzie dr Zbigniew Kuzyszyn. Samorząd radcowski reprezentował na zjeździe Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Nowy Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, doktor Łukasz Jankowski, zastąpi na stanowisku prof. Andrzeja Matyję. Doktor Łukasz Jankowski jest nefrologiem, zawodowo związanym z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Jest także członkiem Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Pięć lat temu był jednym z organizatorów protestu głodowego lekarzy rezydentów.

Do zadań Naczelnej Rady Lekarskiej, na czele której stoi dr Łukasz Jankowski, należy m.in. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty oraz analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia.

W XV Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który złożył na ręce nowego Prezesa NRL serdeczne gratulacje i kierowane ku wszystkim lekarzom życzenia dobrej pracy i rozwoju zawodowego. Ponadto Prezes KRRP wyraził nadzieję, że codzienny ogromny wkład tysięcy lekarzy w rozwój Polski zostanie w końcu należycie doceniony.

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Izba Lekarska należą do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i współpracują na rzecz rozwoju zawodów zaufania publicznego.

Zobacz także