Kończy się termin rejestracji na VIII edycję Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie

Rejestracja szkół biorących udział w organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie potrwa do 17 marca 2023 r., a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 20 marca 2023 r.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi rówieśnikami. Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Tegoroczna edycja Akademii składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

  • etap pierwszy – szkolny – odbędzie się 24 marca 2023 r. i zostanie zrealizowany w formie testu online jednokrotnego wyboru za pomocą specjalnej aplikacji,
  • etap drugi – okręgowy – odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2023 r.; w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy, tj.  odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru,
  • etap trzeci – centralny – finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu i odbędzie się 15 maja 2023 r.

Regulamin Akademii, rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu znajdują się pod linkiem: https://akademia.intelibackup.pl/.

Pierwszy etap będzie polegał na rozwiązaniu testu online jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Do drugiego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników w każdej kategorii szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najkrótszym czasie.

Drugi etap polegać będzie na rozwiązaniu kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu uczniowie będą musieli przez cały czas jego trwania być połączeni z Okręgową Komisją Akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii.

Do trzeciego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej, podczas której uczestnicy odpowiedzą na dwa wylosowane przez siebie pytania. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są nagrody.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także