Dziś Dzień Edukacji Prawnej – KRRP kontynuuje projekty wspierające edukację prawną

15 marca obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej. Krajowa Rada Radców Prawnych realizuje wiele projektów wspierających edukacje prawną. Wśród nich są m.in. Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie, słownik terminów prawniczych w polskim języku migowym, seria prawniczych filmów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli czy lekcje prawa przeprowadzane przez koordynatorów z okręgowych izb radców prawnych w szkołach w całej Polsce. Radcowie prawni licznie uczestniczą także w ogólnopolskich wydarzeniach jak Pol’and’Rock Festival czy Tour de Konstytucja, podczas których prowadzone są działania na rzecz edukacji prawnej i obywatelskiej.

„Sprawczy obywatel” to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, że znajomość prawa jest podstawą skutecznej aktywności obywatela, a aktywni obywatele są niezbędnym czynnikiem konstytuującym demokratyczne państwo prawa.

Celem ustanowienia Dnia Edukacji Prawnej, który w tym roku obchodzimy po raz szósty, jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa i przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Edukacja prawna od wielu lat pozostaje w sferze aktywnych działań także Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Poza koordynacją działań podejmowanych przez okręgowe izby radców prawnych staramy się wdrożyć własne projekty, które aktywizują radców prawnych również na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Jednym z takich projektów jest organizowana w tym roku już po raz ósmy Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie, skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich w okręgach wszystkich okręgowych izba radców prawnych. Obecnie trwa rekrutacja szkół do konkursu, zapisy są do 17 marca – podkreśla Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

Wiceprezes zwraca również uwagę, iż przedsięwzięcie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W zeszłym roku wzięło w nim udział ponad 1000 uczestników.

– Liczymy w tym roku na pobicie tego rekordu. Równocześnie wiele okręgowych izb radców prawnych realizuje własne projekty w zakresie lekcji prawa w szkołach i przedszkolach. Z informacji przekazywanych przez koordynatorów do spraw edukacji wynika, że lekcje prawa prowadzone przez radców cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród starszej młodzieży, która boryka się z wieloma bolączkami wieku dojrzewania oraz relacji rodzinnych czy koleżeńskich. Wychodząc naprzeciw tej akcji, przygotowaliśmy pakiet ujednoliconych scenariuszy przykładowych lekcji prawa, które kładą nacisk również na praktyczne aspekty omawianego zagadnienia – zaznacza Wiceprezes KRRP.

KRRP stawia mocno na akcje informacyjne i takie, które inicjują lub umacniają świadomość prawną obywateli w zakresie edukacji prawnej. Dlatego w najbliższej przyszłości planowane jest także wsparcie różnych inicjatyw, które mają w swoim DNA aspekt edukacyjny.

– Potrzeby społeczeństwa są bardzo zdywersyfikowane w zależności od wieku i statusu społecznego. Staramy się aktywizować jak najwięcej osób zarówno po stronie radców prawnych, jak i odbiorców naszych działań. Cieszymy się, że z roku na rok przybywa beneficjentów naszych działań i to jest chyba dla nas najlepsza wiadomość. Świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, zorientowana prawnie młodzież czy witające z sympatią radcę prawnego w todze dzieci, to dla nas najlepszy sygnał, że nasze działania są właściwe i potrzebne – podsumowuje Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych.

Jednym z niezwykle istotnych projektów na rzecz edukacji prawnej, w który zaangażowała się Krajowa Izba Radców Prawnych, jest opracowanie pierwszego słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym.

Polski język migowy (PJM) to język, którym posługuje się kilkadziesiąt tysięcy niesłyszących Polaków. Brakuje w nim terminologii prawniczej, co sprawia, że osoby głuche narażone są na ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz potencjalne manipulacje innych uczestników obrotu prawnego. Dostrzeżenie tego problemu legło u podstaw nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych, Pracownią Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego a Instytutem Spraw Głuchych.

Opracowywany słownik będzie pierwszym zbiorem terminów prawniczych w polskim języku migowym, w którym docelowo zgromadzonych będzie ok. 1000 haseł wraz z filmami w PJM oraz ich transkrypcjami (kilkoma tysiącami filmów z nagraniami tekstów migowych). Będzie on ogólnodostępny, dzięki czemu pomoże walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i zapewnieni bezpieczeństwo prawne osobom głuchym.

Każdego roku radcowie prawni coraz liczniej uczestniczą także w ogólnopolskich wydarzeniach, podczas których prowadzone są działania na rzecz edukacji prawnej i obywatelskiej.

W 2022 r. Krajowa Izba Radców Prawnych wzięła udział w projekcie Tour de Konstytucja. Celem tego cyklu wydarzeń, organizowanego w całej Polsce przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, jest przybliżenie istoty praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych, a także zaangażowanie obywateli do udziału w nich. Radcowie prawni w różnych miastach Polski brali udział w debatach z obywatelami na temat konstytucji i praworządności. Udział KIRP w tym projekcie planowany jest również w roku bieżącym.

Radcowie prawni od lat aktywni są także na Pol’and’Rock Festivalach, podczas których prowadzone są działania na rzecz edukacji prawnej i obywatelskiej oraz popularyzacji zawodu radcy prawnego. Inicjatorem zaangażowania radców w ten projekt jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, a w 2022 r. – w 28. edycji festiwalu – wzięli udział także przedstawiciele KRRP – członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego oraz radcowie prawni koordynujący pomoc prawną na granicy polsko-ukraińskiej. Na wydarzeniu obecny był również Prezes KRRP r.pr. Włodzimierz Chróścik.

Oprócz udzielanych porad prawnych w ramach bezpłatnej poradni prawnej, radcowie zorganizowali również warsztaty tematyczne i konkursy.

Także i w tym roku na festiwalu stanie namiot radców prawnych, w którym prowadzone będą m.in. projekty z zakresu edukacji prawnej.

Podobne działania radców prawnych widoczne były także na pikniku zawodów zaufania publicznego – #zaufani, który odbył się 24 września 2022 r. w Warszawie. Wydarzenie było częścią obchodów Ogólnopolskiego Dnia Zawodów Zaufania Publicznego, organizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. W tym roku Krajowa Izba Radców Prawnych przejęła nad Porozumieniem prezydencję.

Wśród celów OPSZZP są m.in. inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych, budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego, podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji tych zawodów. Podobny piknik planowany jest także w tym roku.

 

Więcej o udziale radców prawnych w różnego rodzaju wydarzeniach dla obywateli i prowadzonej podczas nich edukacji prawnej: https://radcaprawny.kirp.pl/aktualnosci/radcowie-prawni-blisko-ludzi/.

 

Zobacz także