Konferencja GPC Warsaw

31 marca br. odbyła się konferencja GPC Warsaw „Kształtowanie przyszłości rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy i przy wsparciu IMI (International Mediation Institute), który jest organizacją non-profit promującą wysokie standardy w Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów (ADR) na świecie.
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych było jednym z partnerów.

Ponadto wśród organizatorów i partnerów konferencji byli, między innymi: Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum Mediacji Lewiatan oraz Centrum Mediacji Partners Polska.

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz uczestniczył w panelu: W jaki sposób rynek zaspakaja obecnie potrzeby i oczekiwania związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości i systemem rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

Zobacz także