Konferencja IAFL – Introduction to European Family Law

W dniach 15-16 listopada 2023 r. odbyła się w Bukareszcie konferencja szkoleniowo –networkingowa zorganizowana przez sekcję europejską Międzynarodowej Akademii Prawników Prawa Rodzinnego (International Academy of Family Lawyers – European Chapter), pt. Wprowadzenie do europejskiego prawa rodzinnego (Introduction to European Family Law). W konferencji tej, na zaproszenie Prezydent IAFL Rachael Kelsey uczestniczył Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP – r.pr. Piotr Chrzczonowicz.

Podczas konferencji skupiającej prawników – praktyków zajmujących się w swojej codziennej pracy przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym zwłaszcza w wymiarze transgranicznym i międzynarodowym, prezentowano i dyskutowano nad wieloma interesującymi zagadnieniami, takimi jak: stosowanie środków tymczasowych w różnych jurysdykcjach europejskich, nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące problematyki uznania rodzicielstwa, bieżące doświadczenia wynikające z praktyki stosowania rozporządzenia Bruksela II bis (tj. rozporządzenia 2019/1111 o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę), przesłanki i ustalanie wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci w różnych państwach Europy czy zmiany w obrębie wewnętrznego prawa rodzinnego różnych krajów europejskich.

Nadto, w ramach spotkania konferencyjnego, przedstawiono, jako case studies, kilka spraw z prawa rodzinnego (także na styku z prawem karnym), jakimi w praktyce zajmowali się występujący w roli panelistów uczestnicy konferencji. Dodatkowymi punktami merytorycznego programu konferencji były: wystąpienie laureata nagrody organizacji – IAFL European Chapter Young Lawyers’ Award (poświęcone ustrojom majątkowym par międzynarodowych), a także wystąpienie połączone z emisją filmu dokumentalnego, dotyczące sytuacji dzieci ukraińskich w związku z toczącym się w Ukrainie konfliktem zbrojnym (doświadczających makabry wojny, uprowadzanych, przesiedlanych i sierot). Na zakończenie obrad konferencyjnych odbyła się prezentacja platformy elektronicznej pod nazwą OurFamilyWizard – interesującego rozwiązania dla rodzin nie żyjących razem, dla rodzin po rozpadzie, służącego realizacji idei wspólnego rodzicielstwa, przewidującego szereg narzędzi wykorzystywanych w ułatwianiu budowania harmonijnych relacji między rodzicami i dziećmi.

Udział w konferencji był znakomitą okazją do tego, by nieco bliżej przyjrzeć się chociaż drobnemu wycinkowi bieżącego funkcjonowania organizacji IAFL, której zasięg działania, liczba i charakter realizowanych przedsięwzięć dotyczących szerokiego wachlarza kwestii prawnorodzinnych, formy i jakość współpracy z różnymi podmiotami instytucjonalnymi w odniesieniu do tych kwestii, a także sposób angażowania specjalistów – praktyków z zakresu prawa rodzinnego z rozmaitych jurysdykcji, umożliwiający optymalne wykorzystywanie ich wiedzy i doświadczenia, budzi uznanie i podziw. Nawiązanie kontaktów z reprezentantami władz i członkami tej organizacji niewątpliwie stanowi dobry punkt wyjścia dla przyszłych inicjatyw szkoleniowych i związanych z udzielaniem merytorycznego wsparcia, korzystnych dla wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich, pasjonujących się prawem rodzinnym i skupiających się w swojej praktyce na problemach z tej dziedziny prawa.

r.pr. Piotr Chrzczonowicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP

Krótko o IAFL:

International Academy of Family Lawyers (Międzynarodowa Akademia Prawników Prawa Rodzinnego) jest organizacją utworzoną w 1986 r., w celu promowania poprawy praktyki prawniczej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa rodzinnego na całym świecie. Członkostwo w IAFL uzyskuje się wyłącznie na zaproszenie. Prawnicy zainteresowani dołączeniem do IAFL proszeni są o przesłanie organizacji informacji, na podstawie których dokonuje się oceny, czy spełniają oni kryteria członkostwa. Uzyskanie członkostwa wymaga zgody Rady Przyjęć. Proces uzyskiwania członkostwa jest dość rygorystyczny, służąc tym samym zapewnieniu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej w IAFL.

IAFL umożliwia członkom praktykującym w dziedzinie międzynarodowego prawa rodzinnego uzyskanie najwyższej jakości pomocy prawnej w innym kraju. Członkowie IAFL, prawnicy spoza IAFL oraz inni zainteresowani mogą wyszukiwać na stronie internetowej IAFL najbardziej cenionych międzynarodowych prawników rodzinnych w danym kraju. IAFL zapewnia swoim członkom możliwość dzielenia się branżową wiedzą i doświadczeniami, jak i nieocenioną sieć kontaktów na całym świecie.

IAFL otrzymała pozwolenie na interwencję w sprawach przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, przed Sądem Kasacyjnym we Francji, przed Trybunałem Konstytucyjnym Republiki Słowackiej oraz przed Sądem Apelacyjnym Anglii i Walii.

IAFL jest regularnie proszona o prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości w różnych krajach.

Zobacz także