Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”

Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Środowiska prawnicze chcą, by po sparaliżowaniu Trybunału kontrolę konstytucyjną przejęły sądy powszechne i administracyjne, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. – Będziemy mieli 10 tys. trybunałów w Polsce – powiedział podczas odbywającej się 3 marca w Katowicach konferencji prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz.

Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”, która odbyła się 3 marca w Katowicach, a współorganizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych, zgromadziła blisko 1000 prawników z całego kraju. W Konferencji wzięli udział także Zbigniew Tur oraz Ryszard Ostrowski, Wiceprezesi Krajowej Rady Radców Prawnych.

Podczas dyskusji w trakcie paneli, Małgorzata Gersdorf, radca prawny, I Prezes Sądu Najwyższego, mówiła: Bez władzy sądowniczej nie ma ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, na prawnikach spoczywa obowiązek ratowania demokratycznego państwa prawnego. Przypomniała, że to konstytucja jest źródłem podstawowych wolności obywatelskich, a „żadne demokratyczne państwo prawne nie może funkcjonować bez kontroli konstytucyjnej”.

Wśród organizatorów konferencji były także : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz także