Konferencja na temat ochrony praw i wolności przed ETPCz

12 października 2018 r. w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Ochrona praw i wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Organizatorem spotkania była Komisja Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Podczas konferencji wysłuchano wielu interesujących wystąpień – nt. działań międzynarodowych samorządu radcowskiego na rzecz praw człowieka oraz potrzeby ochrony prawników i wolności wykonywania zawodu (r.pr. Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP), specyfiki działania pełnomocnika w kontekście procedury postępowania przed ETPCz (adw. Marcin Mrowicki – główny specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich), wpływu orzecznictwa ETPCz na porządek prawny państw członkowskich Rady Europy w kontekście podstaw wznowienia postępowania sądowego (prof. Jacek Skrzydło z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego). Omówiono także sytuację Polski w systemie EKPCz na tle bilansu zagadnień prawnych rozstrzygniętych przez ETPCz w 2017 roku i stanu wykonywania wyroków Trybunału (r.pr. Justyna Chrzanowska – członkini Komisji Praw Człowieka KRRP) oraz standardy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na gruncie EKPCz (dr Anna Głogowska-Balcerzak – Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dyrektorka Łódzkiego Oddziału Centrum Praw Kobiet). Podczas konferencji był też czas na dyskusję i rozmowy. Kontynuację konferencji 12 października stanowiły praktyczne warsztaty dla radców prawnych ze skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeprowadzone kolejnego dnia spotkania, tj. 13 października. Tę część wydarzenia poprowadziły r.pr. Agata Bzdyń oraz r.pr Magdalena Krzyżanowska.
Należy zaznaczyć, że przyczynkiem do zorganizowania wydarzenia była m.in. obchodzona w tym roku 25. rocznica przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz uznania prawa do skargi indywidualnej i kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka we wszystkich sprawach dotyczących wykładni i stosowania Konwencji. Konferencja miała także na celu zaakcentowanie obchodzonego 25 października Europejskiego Dnia Prawnika.

Zobacz także