Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nowe postępowanie w sprawie wyłonienia trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentu Rady Europy nowej listy kandydatów w terminie do dnia 12 sierpnia 2024r.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W serwisie MSZ zamieszczono informacje i formularze dla osób zainteresowanych kandydowaniem, informacje na temat nowych uregulowań mających zastosowanie do wyłaniania kandydatów na urząd sędziego ETPC, istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule dotyczące ochrony danych osobowych. Będą tam publikowane również aktualne informacje na temat przebiegu procesu wyłaniania kandydatów.

http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane informacje dotyczące harmonogramu postępowania ws. wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/harmonogram

Wyłonienie kandydatów nastąpi zgodnie z nową procedurą – na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13.03.2024 r. ws. powołania Zespołu ds. wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz. Urz. MSZ poz. 8) i Regulaminu wyłaniania kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ogłoszenie MSZ

Zobacz także