Konferencja naukowa „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Prawo i postępowanie karne”

Krajowa Izba Radców Prawnych zachęca do udziału w konferencji naukowej pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Prawo i postępowanie karne”, która odbędzie się 26 maja br. w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b) oraz 27 maja br. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie (Aula). 

Celem konferencji jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Konferencja organizowana jest po upływie ponad dwóch lat od rozpoczęcia pandemii COVID-19 w Europie, a zatem będzie doskonałą okazją do przeanalizowania, jak zmieniały się w krajach Europy regulacje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasach COVID-19. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania wyników szczegółowych badań prowadzonych przez funkcjonujący na Wydziale Prawa i Administracji zespół projektowy realizujący grant NAWA dotyczący funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19. W ramach konferencji podjęty zostanie także temat wypracowania modelowego rozwiązania na walkę z pandemią, tak aby w ewentualnych kolejnych sytuacjach szczególnych mieć przygotowane do zastosowania rozwiązanie. Przeanalizowane zostanie także, czy rozwiązania, które wdrożone zostały w związku z pandemią COVID-19 w różnych krajach będą miały charakter trwały i czy znajdą swoje miejsce w systemach prawnych tych krajów na dłużej.

W pierwszym dniu, 26 maja, dyskutowany będzie wpływ COVID-19 na organizację i techniczne funkcjonowanie wymiarów sprawiedliwości, w tym sądów międzynarodowych, oraz wpływu COVID-19 na model postępowania cywilnego. W drugim dniu, 27 maja, omówiony będzie wpływ COVID-19 na postępowanie karne. Podczas konferencji zaprezentowane zostanie, w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy.

Referenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia stała się pretekstem do zmian w przepisach prawa, dokonają ich oceny przez pryzmat prawa do sądu oraz gwarancji rzetelnego procesu, wskażą, w jaki sposób pandemia wpłynęła na praktykę oraz czy zmiany te mogą wejść na stałe do procesu karnego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji w Krakowie uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł najpóźniej 21 maja 2022 r. na konto: PEKAO S.A. O/Kraków   71 1240 4722 1111 0000 4853 4484, tytuł przelewu: „Konferencja SAP 2100220 – Imię i nazwisko uczestnika. Osoby, które zainteresowane są skorzystaniem z noclegów w Krakowie zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat rezerwacji hoteli – liczba miejsc ograniczona.

Konferencja będzie miała formę hybrydową – częściowo odbędzie się zdalnie, a częściowo stacjonarnie (liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona).

Konferencja organizowana jest w ramach projektu prowadzonego przez Uniwersytet Śląski, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości UŚ finansowanego przez NAWA o tym samym tytule. Współorganizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Partnerami konferencji są Uniwersytet Wileński, Uniwersytet w Kijowie, IAJ oraz ODIHR/OSCE, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka. Konferencja objęta jest patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. W konferencji uczestniczyć będą zagraniczni partnerzy z grantu oraz eksperci (Uniwersytet Wileński, Uniwersytet w Kijowie, Uniwersytet Compultense w Madrycie, Uniwersytet w Bergen).

Załączniki do pobrania

Zobacz także