Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Spotkanie Prezydium KRRP i Dziekanów Rad OIRP we Wrocławiu

Spotkanie Prezydium KRRP i Dziekanów Rad OIRP we Wrocławiu

Członkowie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych przedyskutowali na spotkaniu we Wrocławiu 20 maja br. dalsze działania w związku z wnioskiem grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. dotyczący zasad przynależności radców prawnych do samorządu zawodowego. Omówiono także przygotowania do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Rozmawiano ponadto o wynikach prac grup roboczych, które dokonały analizy zapisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów, trybu ich odwoływania i podejmowania uchwał. Poruszono kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej i aplikacji radcowskiej oraz omówiono bieżącą współpracę KRRP i izb okręgowych przy organizacji obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych.

Obradujące również tego dnia Prezydium KRRP postanowiło zebrać opinie radców prawnych dotyczące marketingu i reklamy usług prawnych w związku z planowanymi zmianami uregulowań korporacyjnych i przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z 22 grudnia 2015 r. Postanowiono także o sporządzeniu analizy projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podsumował pierwsze miesiące funkcjonowania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej i infolinii dedykowanej osobom pokrzywdzonym w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz osobom w kryzysie uchodźczym.

Członkowie Prezydium przedyskutowali postulowane zmiany w wybranych obszarach działalności samorządu radców prawnych wypracowane podczas pięciu edycji Forum Młodych Radców Prawnych oraz zdecydowali o przygotowaniu raportu dotyczącego statusu aplikanta radcowskiego.

Poruszono również temat organizacji VII edycji Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” oraz Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych, udzielenia honorowego patronatu KRRP Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Handlowego „Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki” oraz udział przedstawiciela KIRP w posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka CCBE w czerwcu br. w Sofii. Pod głosowanie Prezydium poddano 23 uchwały w powyższych tematach i sprawach bieżących.

Fot. Dariusz Fabiańczyk/OIRP we Wrocławiu