Konferencja „Nieodpłatna pomoc prawna – analiza i postulaty”

Przedstawienie diagnozy w zakresie obecnie funkcjonujących rozwiązań dotyczących dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niespójności z systemem pomocy prawnej przyznawanej z urzędu to cel konferencji, która odbędzie się w czwartek 12 września br. w Warszawie. Zapraszamy na konferencję przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz środowisk naukowych i pozarządowych zajmujących się tą tematyką. 

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia badań socjologicznych na powyższe tematy, opisujących także oczekiwania beneficjentów pomocy. Podczas konferencji „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferendazostanie dokonana synteza wcześniej zebranych doświadczeń i postulatów w zakresie ewentualnej reformy regulacji dotyczących zastępstwa procesowego z urzędu oraz państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Uczestnicy będą analizować możliwe formy kompleksowych, czy też cząstkowych rozwiązań, odwołując się do najlepszych praktyk światowych. W konkluzji powinny zostać opracowane i przedstawione do dyskusji postulaty de lege ferenda w zakresie możliwie szerokiego i zintegrowanego zreformowania dostępu do pomocy prawnej w Polsce.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz środowisk naukowych i pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

Zainteresowanych udziałem w konferencji serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pod adresem: filip.czernicki@oirpwarszawa.pl do wtorku 10 września br.

Organizatorami spotkania są Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Uniwersytet Warszawski.

 

Konferencja „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda

Czas i miejsce konferencji:

12 września 2019 r., budynek dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308

Program

9.30-10.00 Kawa powitalna

10.00-10.15 Otwarcie
dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
r.pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
adw. Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

10.15-11.30 Głosy w sprawie bieżącej sytuacji prawnej
Moderator: Grzegorz Wiaderek – członek zarządu i współzałożyciel INPRIS

Prezentacja badań dotyczących systemów nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce i na świecie oraz potrzeb użytkowników tych systemów
dr Jan Winczorek
– Uniwersytet Warszawski 

Ocena funkcjonowania pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu procesowym
adw. Aleksander Krysztofowicz
– Zastępca Sekretarza ORA w Warszawie
r.pr. Przemysław Ligęzowski – OIRP w Warszawie

11.30-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-13.00 Dyskusja o postulatach de lege ferenda
Moderator: prof. Paweł Wiliński – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, sędzia Sądu Najwyższego

Najlepsze praktyki w zakresie komplementarnych systemów wsparcia działających na rzecz obywateli oraz praktyki pro bono w ramach samorządów radcowskiego i adwokackiego
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
– koordynatorka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy ORA w Warszawie
r.pr. Ryszard Ostrowski – Wiceprezes KRRP

Postulaty w zakresie kompleksowej reformy systemu przedprocesowej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zmian w zakresie dostępu do pełnomocnika i obrońcy z urzędu
dr Filip Czernicki
– Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie 

13.00-14.00 Lekki lunch

Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Zobacz także