Konferencja o zobowiązaniach alimentacyjnych i wybranych zagadnieniach dotyczących wykonywania zawodu prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL)  zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Zobowiązania alimentacyjne w międzynarodowych stosunkach rodzinnych i wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania zawodu przez prawników europejskich”, która odbędzie się 2 września 2016 r. w Łodzi. Prelegentami będą specjaliści i praktycy z zakresu prawa rodzinnego z Polski, Belgii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Językami konferencji będzie angielski i polski; organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Radcowie prawni biorący udział w konferencji otrzymają 14 punktów w ramach szkolenia ustawicznego.

Zaproszenie do udziału w konferencji: zaproszenie

Program konferencji: program

Formularz rejestracyjny: formularz

 

Zobacz także