Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu

Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu

Zakończyła się 45 Konferencja Prezydentów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych, która odbyła się 24 lutego w Wiedniu. Zgromadziła prezydentów wszystkich samorządów prawniczych Europy, a także prezydentów organizacji prawniczych z całego świata. Polskich radców prawnych reprezentował Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

Podczas Konferencji prezentowano raporty na temat aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach, w tym też w Polsce, przedstawicielom miliona europejskich prawników – powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Europejscy prawnicy byli zaskoczeni i wstrząśnięci sytuacjami wzrostu nastrojów populistycznych w niektórych krajach członkowskich.
Polski raport o aktualnej sytuacji w naszym kraju zawierał w szczególności informacje o dokonanych i projektowanych zmianach legislacyjnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

W trakcie debaty podkreślano, że fundamentami państwa prawa jest niezależność i niezawisłość prawników i trzeba o te wartości walczyć.

Tradycyjnie podczas Konferencji Prezydentów poruszane są najważniejsze bieżące tematy dla wymiaru sprawiedliwości. W tym roku były to „Równe prawa dla wszystkich, a różnice w wymiarze sprawiedliwości w poszczególnych krajach”.

Konferencyjne prezentacje zwracały uwagę na istnienie różnych konsekwencji tych samych zdarzeń w porządkach prawnych poszczególnych krajów, podczas gdy w ramach Unii Europejskiej należy zmierzać do zapewnienia takich samych skutków prawnych i praw dla wszystkich (np. ten sam czyn w jednym kraju będzie przestępstwem, a w innym naruszeniem przepisów administracyjnych).

Maciej Bobrowicz w imieniu samorządu radców prawnych podpisał w Wiedniu „Memorandum o Wzajemnym Uznawaniu Transgranicznych Szkoleń Prawników”. Memorandum zostało podpisane przez przedstawicieli ponad dwudziestu samorządów europejskich i ten proces na pewno będzie kontynuowany.
Instrumentem uzupełniającym Memorandum jest Europejska Platforma Szkoleniowa, na której znajdują się informacje o szkoleniach prawniczych w krajach Unii Europejskiej. Platforma ta zawiera nie tylko informacje dla prawników, ale stanowi także forum marketingowe dla podmiotów prowadzących szkolenia.

Po Konferencji odbyło się tradycyjnie przyjęcie w siedzibie Kanclerza Austrii. Wizyta Prezesa KRRP w Wiedniu była również okazją do indywidualnych spotkań z Prezesami wielu Adwokatur i kontynuowania lub nawiązania z nimi bilateralych stosunków.