Konkluzje Rady UE – prawa człowieka

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Rady Unii Europejskiej – konkluzjami Rady w sprawie priorytetów Unii Europejskiej na rok 2019 na forach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujących się prawami człowieka.

Dokument został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej na 3673. posiedzeniu, które odbyło się 18 lutego 2019 r. Bezpośredni link do materiału w języku polskim: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6339-2019-INIT/pl/pdf

Załączniki do pobrania

Zobacz także