Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – do 29 maja można głosować na laureata kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”

Jeszcze do niedzieli 29 maja internauci mogą wybierać w powszechnym głosowaniu spośród nominowanych kandydatów XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” laureata kategorii: „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc” w . Udział w głosowaniu może wziąć każdy, wystarczy wejść na stronę https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/.

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać laureaci konkursu.

Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

W skład kapituły konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Kandydaci zgłoszeni kapitule otrzymują tytuł nominowanych w konkursie. Kapituła dokonuje oceny nominowanych w konkursie oraz wybiera laureatów konkursu w kategorii „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

Głosować można na stronie: https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 4 czerwca br. Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada organizator pod adresem e-mail: kirp@kirp.pl.

Zobacz także