Konkurs na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej

Komitet ds. Zagranicznych KRRP zaprasza Okręgowe Izby Radców Prawnych do udziału w  konkursie na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej.
Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich Izb Okręgowych, zarówno tych, które mają doświadczenie we współpracy międzynarodowej, jak i tych, które chciałyby zainicjować taką działalność. Izby Okręgowe, w szczególności rozpoczynające działania na tym polu, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów konkursowych.
Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze projekty, dla których przeznaczono odpowiednio dofinansowanie w kwocie 20000 zł, 10000 zł i 5000 zł.

Termin zgłaszania projektów (wyłącznie na załączonym formularzu) mija 31 października 2015 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 listopada.
Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

W razie pytań w sprawie konkursu uprzejmie proszę o kontakt mailowy na adres ciesielski@kirp.pl .

Regulamin

Formularz wniosku

Zobacz także