Krajowa Izba Radców Prawnych gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 29 stycznia 2023 r. Zachęcamy wszystkich do wpłacania do eSkarbonki KIRP, założonej razem z WOŚP.

Cel tegorocznej edycji WOŚP? Wygrać z sepsą.

Za środki zgromadzone w trakcie 31. Finału WOŚP planuje kupić:

  • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Mamy nadzieję, że nasza eSkarbonka także przyczyni się do ratowania chorych.

Link do eSkarbonki Krajowej Izby Radców Prawnych: https://eskarbonka.wosp.org.pl/b41j5e.

Zobacz także