Wytyczne CCBE dotyczące Modelu Zagranicznego Konsultanta Prawnego

Zachęcamy do zapoznania się z niewiążącymi wytycznymi opracowanymi przez organizację międzynarodową CCBE, które opisują Modelowy Status Zagranicznego Konsultanta Prawnego.

Przyczyną powstania materiału jest uznanie, że choć kompetencje w zakresie określania statusu prawnego prawników z krajów trzecich należą do poszczególnych państw, zgodność krajowych przepisów dotyczących traktowania prawników z krajów trzecich może okazać się przydatne, szczególnie podczas prac legislacyjnych. Ta wspólna płaszczyzna powinna ograniczać się do ustalenia podstawowych elementów związanych z międzynarodowym świadczeniem usług prawnych oraz w przypadku, gdy prawnik z kraju trzeciego pragnie prowadzić działalność w państwie członkowskim CCBE. W związku z tym CCBE zaproponowało wytyczne stanowiące rodzaj pomocy technicznej dla członków CCBE przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji krajowych w dziedzinie określania statusu prawnego prawników z krajów trzecich. W przedłożonym materiale uwzględnione zostały warunki uzyskania licencji i definicję praktyki prawnej, którą prawnicy z krajów trzecich mogliby wykonywać w państwie członkowskim CCBE. Dokument podzielony jest na trzy części dotyczące warunków uzyskania licencji (Część I), deontologii i dyscypliny (Część II) oraz zakresu praktyki (Część III).

Tłumaczenie na język polski nie jest oficjalne.

Wytyczne CCBE dotyczące Modelu Zagranicznego Konsultanta Prawnego można pobrać z załącznika.

Załączniki do pobrania

Zobacz także