Krajowa Izba Radców Prawnych przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Krajowa Izba Radców Prawnych 23 listopada br. uroczyście przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów nakreślił kierunek działań porozumienia w przyszłym roku.

Fundamentalna rolą zawodów zaufania publicznego jest niesienie pomocy innym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Celem porozumienia powołanego we wrześniu 2021 r. jest m.in.:
– inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
– budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego,
– podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego,
– podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji tych zawodów,
– integracja i konsolidacja środowisk zawodowych.

– Kluczowym celem powinna być odbudowa zaufania do naszych zawodów, aktywizacja oraz wspólne działanie samorządów na poziomie krajowym i regionalnym – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, podczas uroczystego przejęcia prezydencji w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. – Moim celem jest, żebyśmy wszyscy byli razem – dodał, omawiając kierunek działań i pomysły, jakie mają charakteryzować przewodnictwo KIRP w OPSZZP w 2023 roku.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaznaczył również, że przyszły rok będzie czasem wytężonej pracy oraz, że każdy samorząd ma w porozumieniu, i w pracy nad osiągnięciem założonych celów, kluczowe znaczenie.

Na spotkaniu przyjęto także wspólne stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w związku z morderstwem Ewy Kochańskiej, Komornik Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, w którym wyrażono głęboki żal i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

Pamięć Ewy Kochańskiej uczczono także minutą ciszy.

 

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą:

Krajowa Rada Radców Prawnych,

Naczelna Rada Adwokacka,

Naczelna Izba Lekarska,

Krajowa Izba Doradców Podatkowych,

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,

Naczelna Izba Aptekarska,

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,

Polska Izba Inżynierów Budownictwa,

Krajowa Rada Komornicza,

Polska Izba Rzeczników Patentowych,

Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów,

Izba Architektów RP,

Polska Izba Biegłych Rewidentów,

Krajowa Izba Fizjoterapeutów,

Krajowa Rada Kuratorów.

 

Prezydencja KIRP potrwa 12 miesięcy.

 

Zobacz także