Krajowa Rada Radców Prawnych honorowym patronem X edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL)

Zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan.  Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności praktycznych aplikantów, a także poszerzanie wiedzy z zakresu arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi. W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z dwóch do czterech osób, odbywających aplikację radcowską lub aplikację adwokacką. Dopuszczalne jest tworzenie drużyn mieszanych.

W konkursie mogą również wziąć udział osoby, które zakończyły aplikację adwokacką lub radcowską 31 grudnia 2023 roku.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 18 kwietnia br. Rejestracja następuje poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: druzyny@kal.org.pl.

Konkurs zaplanowany jest w terminie od lutego do czerwca, natomiast finał tegorocznej X edycji odbędzie się w dniach 13-14 czerwca br.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zobacz także