Próbny Egzamin Radcowski 2024 – podsumowanie

W dniu 6 marca zakończyliśmy próbny egzamin radcowski dla aplikantów radcowskich, który odbył się kolejny raz z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest to wydarzenie, które co roku spotyka się z pozytywnym odbiorem aplikantów radcowskich. Potwierdza to również tegoroczna wysoka, bo prawie 70% frekwencja uczestników zainteresowanych tym projektem. Jesteśmy dumni z każdego aplikanta, który podjął się sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania do egzaminu zawodowego, który odbędzie się już za kilka tygodni.

Próba ta została zorganizowana w celu umożliwienia aplikantom radcowskim oceny własnego stanu przygotowań do nadchodzący egzamin zawodowy. Przez symulację realnych warunków egzaminacyjnych, uczestnicy mieli okazję nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale również zaznajomić się z charakterystyczną formułą egzaminu, co ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłego sukcesu.

Próbny egzamin został przeprowadzony za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-KIRP, dedykowanej członkom samorządu radcowskiego, co zapewniało uczestnikom niezawodny i bezpieczny dostęp do materiałów egzaminacyjnych. W egzaminie próbnym udział wzięli aplikanci ze wszystkich Okręgowych Izb Radcowskich, którzy ukończyli aplikację w roku 2023, co świadczy o szerokim zasięgu i ogólnokrajowym charakterze inicjatywy.

Egzamin próbny zrealizowany został 1,5 miesiąca przed właściwym egzaminem zawodowym i składał się z pięciu części: część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.  Warunki egzaminacyjne, takie jak podział zadań, czas na ich wykonanie oraz kryteria oceny, były ściśle zbliżone do tych, które obowiązują podczas egzaminu zawodowego. Taka forma przygotowania miała na celu maksymalne przybliżenie warunków próbnych do rzeczywistych wyzwań, z jakimi aplikanci będą musieli się zmierzyć już niebawem.

Niezwykle cenny okazał się fakt indywidualnej oceny prac przez grupę 125 osób z 18 Okręgowych Izb Radców Prawnych, co zapewniło obiektywny i profesjonalny feedback dla uczestników.

Statystyki i Analiza Wyników

Próbny egzamin radcowski, odbył się w dniach:

 • 1 marca 2024 r. – zadanie z prawa karnego
 • 4 marca 2024 r. – zadanie z prawa cywilnego
 • 5 marca 2024 r. – zadanie z prawa gospodarczego
 • 6 marca 2024 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Pisemne zadania egzaminacyjne obejmowały stan faktyczny oraz opisy istotnych zagadnień opracowane zostały na szczeblu krajowym przez następujące osoby:

 • Prawo karne – autor kazusu: r. pr. dr Mateusz Woiński, recenzent: r. pr. prof. Jarosław Zagrodnik
 • Prawo cywilne – autor kazusu: SSA Jacek Sadomski, recenzent: s. dr hab. Michał Krakowiak
 • Prawo gospodarcze – autor kazusu: r. pr. Michał Pankiewicz, recenzent: r. pr. Łukasz Oleksiuk
 • Prawo administracyjne – autor kazusu: r. pr. Tomasz Krajewski, recenzent: r.pr. r. pr. Michał Górski
 • Zasady wykonywania zawodu i zasady etyki – autor kazusu: r. pr. Ryszard Dolata, recenzent: r. pr. Marta Stryjek.

Chęć uczestnictwa w próbnym egzaminie radcowskim zgłosiło 953 aplikantów, finalnie w projekcie udział wzięło 799 osób, co przełożyło się na napisanie łącznie 3385 prac egzaminacyjnych. Dokładna frekwencja z udziału zapisanych aplikantów w próbnym egzaminie radcowskim 2024 z podziałem na dziedziny prawa wyniosła:

 • Prawo karne – udział wzięło 716 aplikantów spośród 934 zarejestrowanych z czego ocenę pozytywną uzyskało 569 osób tj. ok. 79% zdających. Średnia ocen z zakresu prawa karnego wyniosła 3,40.
 • Prawo cywilne – udział wzięło 705 spośród 934 zarejestrowanych aplikantów z czego ocenę pozytywną uzyskało 575 osób tj. ok.  82% zdających. Średnia ocen z zakresu prawa cywilnego wyniosła 3,38.
 • Prawo gospodarcze – udział wzięło 697 spośród 933 zarejestrowanych aplikantów z czego ocenę pozytywną uzyskało 514 osób tj. ok. 74% zdających. Średnia ocen z zakresu prawa gospodarczego wyniosła 3,42.
 • Prawo administracyjne – udział wzięło 662 spośród 922 zarejestrowanych aplikantów z czego ocenę pozytywną uzyskało 562 osoby tj. ok. 85% zdających. Średnia ocen z zakresu prawa administracyjnego wyniosła 3,66.
 • Etyka, zasady wykonywania zawodu – udział wzięło 605 z 922 zarejestrowanych aplikantów z czego ocenę pozytywną uzyskało 525 osób tj. ok. 87% zdających. Średnia ocen z zakresu etyki i zwz wyniosła 3,83.

Publikacja wyników  w dniu 22 marca na platformie e-KIRP stała się początkiem kolejnego etapu wsparcia dla aplikantów.

Najlepsze wyniki odnotowano w zakresie Etyki, gdzie zdawalność osiągnęła poziom 86,8%. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego okazało się najtrudniejsze, z wynikiem zdawalności na poziomie 73,7%. Wyniki te są bardzo istotne dla aplikantów ponieważ dostarczają cennych informacji o obszarach, które wymagają dodatkowego wsparcia edukacyjnego, ale również wskazują na potencjalne trudności, które mogą pojawić się podczas egzaminu zawodowego.

Po publikacji wyników, zorganizowane zostały konsultacje online z autorami i recenzentami zadań egzaminacyjnych, które pozwoliły na dogłębną analizę i omówienie najczęściej popełnianych błędów. Taka forma wsparcia nie tylko umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertami, ale również stanowiła cenne źródło wiedzy i wskazówek praktycznych. Konsultacje odbyły się w terminach:

 • 22 marca 2024 r. – prawo karne
 • 25 marca 2024 r.– prawo cywilne
 • 26 marca 2024 r.– prawo gospodarcze
 • 27 marca 2024 r.– prawo administracyjne
 • 28 marca 2024 r. – zasady wykonywania zawodu i zasady etyki

Łącznie w konsultacjach wzięło udział ponad 700 aplikantów radcowskich.

Oprócz tego, Krajowa Rada Radców Prawnych zaproponowała szereg dodatkowych inicjatyw szkoleniowych, takich jak zajęcia przedegzaminacyjne, które odbędą się w dniach 08-19 kwietnia. Te dodatkowe działania, w połączeniu z szerokim zakresem materiałów dydaktycznych i repetytoriów oferowanych przez większość Okręgowych Izb, stanowią kompleksowe wsparcie dla aplikantów radcowskich w ich drodze do sukcesu na egzaminie zawodowym.

Harmonogram zajęć przedegzaminacyjnych dla aplikantów radcowskich 2024

Harmonogram zajęć przedegzaminacyjnych dla aplikantów radcowskich 2024

Cieszymy się z zaangażowania i determinacji, jaką wykazali uczestnicy próbnego egzaminu. Dziękujemy wszystkim za udział i wierzymy, że zdobyte doświadczenie, wiedza oraz wsparcie, jakie oferujemy, będą solidnym fundamentem do osiągnięcia sukcesu w nadchodzącym egzaminie zawodowym. Trzymamy kciuki za wszystkich aplikantów i życzymy powodzenia!

 

Zobacz także