Krajowa Rada Radców Prawnych kontynuuje nabór zgłoszeń do XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Krajowa Rada Radców Prawnych kontynuuje nabór zgłoszeń do XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Od tego roku zmianie ulega jednak formuła Konkursu, który organizowany będzie w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym.

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Kapituły Konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby do 6 maja 2022 r. Wszystkie formularze i niezbędne dokumenty dostępne są na podstronie: https://krysztaloweserce.kirp.pl/o-konkursie/jak-zglosic-kandydata.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Kandydaci zgłoszeni Kapitule otrzymują tytuł nominowanych w Konkursie. Kapituła dokonuje oceny nominowanych w Konkursie oraz wybiera laureatów Konkursu w Kategorii 1 – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe, w Kategorii 2 – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w Konkursie w wyniku głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej KIRP. Udział w głosowaniu może wziąć każdy.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania kandydatów, który wykazali się aktywnością w działalności pro bono.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest 3 czerwca 2022 r. Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod adresem: kirp@kirp.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do pobrania załączników koniecznych do przesłania zgłoszenia na stronie: https://krysztaloweserce.kirp.pl.

 

Zobacz także