Kryształowe serca rozdane

Za nami wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Już po raz dziesiąty radcowie prawni wybrali ze swojego grona i nagrodzili tych, którzy z pasją, pro bono pomagają potrzebującym i w tej pomocy się wyróżniają. W dziewięciu dotychczasowych edycjach za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej wyróżniono już 145 radców prawnych i aplikantów (93 kobiety i 52 mężczyzn), doceniono także 9 okręgowych izb radców prawnych wyróżniających się w działaniach pro publico bono.

16 marca br. do  zacnego grona laureatów dołączyło kolejnych 17 radców prawnych oraz jedna aplikantka radcowska. Nagrody wręczył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Oprócz laureatów, członków Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekanów rad okręgowych izb udział w gali wzięli: Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich sędzia Hanna Machińska oraz prezes KRRP w latach 1995-2004 pan Andrzej Kalwas. Słowa uznania za zaangażowanie w działalność pro bono do naszych laureatów oraz obecnych gości skierowali również: Jerzy Owsiak – Założyciel i Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także ks. Jacek Stryczek – twórca „Szlachetnej Paczki”. Wieczór swoim występem uświetniła Anna Ozner  – wokalistka, uczestniczka „The Voice of Poland”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

– świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;

– prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;

– udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;

– prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyróżnienia „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” otrzymali:

Karol Pilecki z OIRP w Białymstoku – zaangażowany w udział w międzynarodowym projekcie Stowarzyszenia Klubu Młodych Biznesmenów polegającym na stałej współpracy ze szpitalem w Tanzanii.

Izabela Duczyńska z OIRP w Gdańsku – zaangażowana w wolontariat na rzecz gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Andrzej Sikora z OIRP w Katowicach – zaangażowany w działalność Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck” w Krakowie, Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej”, Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

Ignacy Grum z OIRP w Kielcach – zaangażowany we wszystkie samorządowe inicjatywy pro bono oraz lokalne akcje charytatywne.

Danuta Wawrowska z OIRP w Koszalinie – zaangażowana w działalność na rzecz praw człowieka, pełnomocniczka największego ruchu kobiecego w Polsce – Kongresu Kobiet.

Anna Karaś z OIRP w Krakowie – zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, a także Fundacji Teatru STU.

Piotr Skubiszewski z OIRP w Lublinie – zaangażowany w działalność fundacji niosącej pomoc rehabilitacyjną i lekarską oraz działającą na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Hubert Szymański z OIRP w Łodzi – zaangażowany w działalność lokalnych organizacji pozarządowych i kościelnych.

Robert Pożarski z OIRP w Olsztynie – zaangażowany w działalność poszerzającą wiedzę w zakresie edukacji prawniczej wśród uczniów, a tak w pomoc potrzebującym radcom prawnym.

Marcin Halkiewicz z OIRP w Opolu – zaangażowany w edukację prawną dzieci i młodzieży.

Kamila Jakubowska – Banaszak z OIRP w Poznaniu – założycielka stowarzyszenia „100 kobiet pomaga”, która wspiera osoby chore i cierpiące, ofiary przemocy, a także fundacje rodzin adopcyjnych.

Anna Nowak z OIRP w Rzeszowie – aktywnie uczestnicząca w realizacji programów edukacji prawnej i pro bono.

Maria Krekora z OIRP w Szczecinie – zaangażowana w działalność seniorów oraz wolontariat na rzecz lokalnych organizacji kościelnych.

Przemysław Kosiński z OIRP w Toruniu – zaangażowany w pomoc prawną potrzebującym w lokalnych organizacjach kościelnych.

Kamila Bajerska z OIRP w Wałbrzychu – aplikantka radcowska zaangażowana we współpracę ze Stowarzyszeniem Obrona Praw Człowieka i Obywatela a także działalność pro publico bono.

Katarzyna Łukasiewicz z OIRP w Warszawie – bierze udział we wszystkich samorządowych inicjatywach pro bono, ambasador profesjonalnego wizerunku radców prawnych w programie „Interwencja”.

Irena Menzel z OIRP we Wrocławiu – zaangażowana w samorządowe inicjatywy pro bono a także działalność edukacyjną młodzieży.

Idalia Łyczkowska z OIRP w Zielonej Górze – zaangażowana w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności na rzecz ofiar przemocy domowej, a także działalność edukacyjną młodzieży.

Zobacz także