Kursy online Rady Europy nt. praw człowieka

Informujemy, że poprzez stronę internetową programu HELP (Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników) Rady Europy udostępnianych jest szereg bezpłatnych kursów online w tym najnowszy pt. “Wstęp do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Kurs dostępny jest w 17 językach w tym w języku polskim po założeniu konta i zalogowaniu na stronie internetowej programu HELP pod następującym linkiem:  http://help.elearning.ext.coe.int/
Zgodnie z informacją na stronie internetowej Rady Europy – Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP) wspiera Państwa członkowskie Rady Europy w procesie implementacji na szczeblu krajowym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, zgodnie z Rekomendacją Komitetu Ministrów 4(2004), Deklaracją z Interlaken z 2010 roku, Deklaracją Brighton z 2012 roku, oraz Deklaracja z Brukseli z 2014 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w języku polskim na stronie internetowej: https://www.coe.int/pl/web/help-country/about-help

Zobacz także