Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ma 100 punktów!

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ma 100 punktów!

To wielki sukces redakcji kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” (ISSN: 2392-1943)! Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększyło liczbę punktów dla czasopisma naukowego naszego samorządu z 40 do 100.

– Ta decyzja potwierdza wartość naukową i prestiż „Zeszytów”. Mam nadzieję, że zwiększenie punktacji kwartalnika zachęci do publikowania w nim jeszcze szersze grono znakomitych autorów, którzy na naszych łamach prowadzą ważną, naukową debatę – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu czasopisma.

Za zwiększeniem naszemu kwartalnikowi liczby punktów przemawiała jego zawartość merytoryczna. Na łamach periodyku publikowali (i publikują) tacy autorzy, jak administratywista prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz, konstytucjonalista dr. hab. Sławomir Patyra, karnista dr. hab. Janusz Sawicki, procesualiści prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki (procedura cywilna), prof. dr hab. Elwirę Marszałkowska-Krześ (procedura cywilna) i dr. hab. Jarosław Zagrodnik (procedura karna), czy też specjaliści z zakresu prawa handlowego i gospodarczego jak prof. dr. hab. Robert Stefanicki, dr. hab. Bogusław Sołtys czy dr. hab. Jakub Zięty. Przedstawione przez nich, jak i pozostałych autorów publikujących na łamach „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” artykuły przechodzą rygorystyczną procedurę recenzyjną double-blind.

W „Radcy Prawnym. Zeszytach Naukowych” ukazują się teksty, które starają się poddawać analizie zjawiska prawne zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Potwierdzeniem prestiżu kwartalnika, jakim cieszy się on w środowisku naukowym, jest również fakt, iż w kwietniu br. tytuł został przyjęty do bazy ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Jest to internetowy indeks europejskich czasopism humanistycznych i społecznych, stworzony w 2008 r. z inicjatywy Stałego Komitetu ds. Humanistyki (Standing Committee for the Humanities — SCH) i Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation — ESF). Od 2014 roku ERIH PLUS prowadzony jest przez Norweskie Centrum Danych Badawczych (Norwegian Centre for Research Data — NSD). Czasopismo może być indeksowane w bazie ERIH PLUS, jeżeli spełnia wysokie standardy edytorskie i etyczne, m.in. stosuje i udostępnia przejrzyste zasady dotyczące zewnętrznych, niezależnych recenzji naukowych.

– Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” uzyskały 100 punktów w opublikowanym dziś przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie czasopism naukowych. Jest to wyraźne docenienie wkładu środowiska radców prawnych oraz naszego samorządu w rozwój nauki prawa w Polsce – uważa dr hab. Tomasz Scheffler, przewodniczący kolegium redakcyjnego kwartalnika.

Prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, wskazuje, że kwartalnik samorządu radców prawnych od lat prezentuje wysoki poziom merytoryczny. – Redakcja z dużym zaangażowaniem pracowała w ostatnich latach, aby ten próg punktowy został podniesiony. Udało się przyciągnąć grono znamienitych autorów, których obecność na łamach kwartalnika pozwoliła uzyskać tak dobry wynik ewaluacyjny.

Podwyższenie punktacji pozwoli na dalszy rozwój periodyku i przyciągnięcie nowych autorów, którzy za swoje publikacje będą otrzymywać teraz znacznie więcej punktów – ocenia prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz.

Kolegium redakcyjne kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” tworzą obecnie radcowie prawni: dr hab. Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski) – redaktor naczelny, przewodniczący kolegium, prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska (Akademia Ekonomiczna i Humanistyczna w Warszawie) – zastępca przewodniczącego kolegium redakcyjnego, dr Aleksander Jakubowski (Uniwersytet Warszawski) – sekretarz redakcji, oraz dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (prof. Uniwersytetu w Białymstoku), dr Jakub Janeta (Uniwersytet Łódzki) i dr Karolina Rokicka-Murszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

– Chciałbym przy tej okazji podziękować całemu zespołowi przygotowującemu „Zeszyty Naukowe”. Jednocześnie zapraszam radców prawnych czujących w sobie powołanie naukowe do zgłaszania artykułów przez platformę internetową czasopisma – zachęca dr hab. Tomasz Scheffler, przewodniczący kolegium redakcyjnego kwartalnika.

Wszyscy zainteresowani publikowaniem artykułów na łamach „Zeszytów Naukowych” mogą przesyłać je za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – znajduje się tutaj.