Liderzy ELSA POLAND w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych

25 września 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie gościli liderzy polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA).
W trakcie trzeciego dnia Krajowego Zjazdu Prezesów, spotkali się z Prezesem KRRP Dariuszem Sałajewskim oraz Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i zarazem wiceprezes KRRP – Marią Ślązak.
Prezes KRRP przedstawił informacje dotyczące zawodu radcy prawnego, w tym etyki zawodowej oraz struktury samorządu, a Wiceprezes Maria Ślązak omówiła działalność CCBE, największej i najważniejszej organizacji prawniczej w Europie.

Ponadto w trakcie wspólnego panelu dyskusyjnego rozmawiano o sytuacji na rynku prawniczym, w tym o przełamywaniu barier w dostępie do pomocy prawnej, rozwijaniu świadomości prawnej wśród obywateli RP i sytuacji studentów oraz młodych prawników na rynku pracy.

image_00006

 

Zobacz także