List gratulacyjny do nowo wybranego Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezes KRRP skierował w dniu 12 sierpnia 2015 r. list gratulacyjny do dr. Adama Bodnara w związku z jego wyborem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dariusz Sałajewski wskazuje w liście na dotychczasowe kontakty Adama Bodnara z samorządem radców prawnych. Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w której koncentrowała się dotychczasowa działalność Adama Bodnara, zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami służącymi sprawie przestrzegania praw człowieka i zaangażowania środowiska radców prawnych w procesy z tym związane.

 

Zobacz także